Staatssecretaris Christophe van der Maat van Defensie en Jetta Klijnsma, commissaris van de Koning in Drenthe, hebben op maandag 6 februari 2023 het volgende bekendgemaakt:

Er wordt 250 miljoen euro uitgetrokken om de Johannes Postkazerne (JPK) in Havelte te renoveren. De Johan Willem Frisokazerne (JWK) in Assen blijft bestaan, maar het terrein wordt wel aanzienlijk verkleind, omdat School Noord - een basisopleiding voor militairen - naar Havelte vertrekt.

De ministeries van Defensie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties hebben hier de afgelopen maanden een akkoord over bereikt met de provincies Drenthe en Overijssel en de gemeenten Assen, Westerveld en Steenwijkerland.

Het JWK-terrein wordt vernieuwd en verduurzaamd, waar 75 miljoen euro mee gemoeid is. De Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O), die eveneens op het kazerneterrein zit, blijft daar.

De militairenopleiding wordt van Assen naar Havelte te verhuisd "om opleiding en eenheid samen te brengen". Daarnaast wordt de geneeskundige eenheid in Havelte uitgebreid en wordt de transportcapaciteit versterkt, zodat de 43 Gemechaniseerde Brigade zelfstandiger te werk kan gaan. 
Ook wordt de bereikbaarheid van de JPK-kazerne in Havelte verbeterd.

Klik hier voor het volledige artikel.

Klik hier voor het artikel met o.a. de reactie van Brigadegeneraal Roland de Jong van 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte.

[Bron: RTV Drenthe]

 

=> => Voor meer informatie over de 43 Gemechaniseerde Brigade en een video, klik hier.