Privacyprotocol

Bij de Bedrijvensociëteit A37 vinden wij uw privacy heel belangrijk. Het secretariaat van de bedrijvensociëteit gaat daarom heel zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Bedrijvensociëteit A37 voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 in werking is getreden. De AVG bevat privacyregels met als belangrijkste doel uw persoonsgegevens nog beter te beschermen.

Klik hier om ons privacyprotocol te lezen.