Bestuur

Het bestuur van de Bedrijvensociëteit A37 bestaat uit de volgende leden:

Card Avatar

Groepsfoto bestuur

Van links naar rechts:
Richard Korteland, Simon Vroemen, Martin Schoonheim, Jeroen van der Jagt en Annette Pol-Habing.

Card Avatar

Martin Schoonheim

De heer M.J.V.P.W. Schoonheim (Digityze Consultants) is voorzitter.

Card Avatar

Richard Korteland

De heer R.T.A. Korteland (gemeente Meppel) is vicevoorzitter van de Bedrijvensociëteit A37.

Card Avatar

Annette Pol-Habing

Mevrouw mr. A.C. Pol-Habing (Meijburg & Co.) is penningmeester.

Card Avatar

Jeroen van der Jagt

De heer J.D.P. van der Jagt (KPN) is bestuurslid en voorzitter van de Conferentiecommissie.

Card Avatar

Simon Vroemen

De heer S.F. Vroemen (NAM) is bestuurslid.