Tijdens onze jaarvergadering d.d. 19 april 2021 heeft de Bedrijvensociëteit A37 -na een zittingsperiode van 8 jaar- afscheid genomen van bestuurslid en vicevoorzitter Roger De Groot, burgemeester Gemeente De Wolden.

Voorafgaand aan de vergadering heeft onze voorzitter hem een bezoek en bloemen gebracht én een vlog gemaakt.

Roger was voor de Sociëteit de linking pin tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijs en cultuur en heeft o.a. een bijdrage geleverd aan verbeteringen van de infrastructuur in de regio Zwolle. Begin juli 2021 zal hij worden geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van de Gemeente Noordoostpolder. Wij wensen hem daar veel succes toe.

Richard Korteland, burgemeester Gemeente Meppel, is op 19 april jl. gekozen tot nieuw bestuurslid van onze Sociëteit. Welkom en veel succes Richard!

Het bestuur van de Bedrijvensociëteit A37 bestaat nu uit de volgende leden: Martin SchoonheimRoelie Lubbers-HilbrandsEric MoenJeroen van der Jagt en Richard Korteland.
Voor meer informatie, zie https://bedrijvensocieteita37.nl/bestuur.