Op maandag 24 oktober 2022 mocht de Bedrijvensociëteit A37 de heer Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van de gemeente Nijmegen, verwelkomen in Châteauhotel en -restaurant De Havixhorst.

De heer Bruls heeft een interessante lezing gehouden over zijn rol als voorzitter van het Veiligheidsberaad ten tijde van nationale crisissen, zoals corona, de oorlog in Oekraïne en de vluchtelingencrisis, en de lokale en regionale opzet van het Veiligheidsberaad.

Nederland is ingedeeld in 25 veiligheidsregio’s. De daartoe behorende gemeenten werken binnen zo’n veiligheidsregio samen aan een fysiek veilige samenleving. Iedere veiligheidsregio heeft een eigen bestuur met taken en bevoegdheden. Onder andere voor brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening (GHOR), rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ook werken veiligheidsregio’s samen met verschillende partners, zoals de Nationale Politie, Defensie, de kustwacht en waterschappen.  

De veiligheidsregio’s zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet veiligheidsregio’s en zijn een vorm van verlengd lokaal bestuur. De burgemeesters van de gemeenten die binnen een veiligheidsregio vallen, zijn verantwoordelijk voor hun veiligheidsregio. De voorzitter van het algemeen bestuur van de veiligheidsregio neemt deel aan het Veiligheidsberaad. 

Het Veiligheidsberaad bestaat uit de 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s. Om de effectiviteit en samenwerking in de veiligheidsregio’s te vergroten, voert het Veiligheidsberaad bestuurlijk overleg en neemt het standpunten in namens de 25 veiligheidsregio’s. 

Het Veiligheidsberaad heeft een voorzitter en verschillende portefeuillehouders, zowel voor de thema's uit de Strategische Agenda Veiligheidsberaad als vaste portefeuillehouders. De Strategische Agenda is dynamisch en bestaat uit vier thema’s:

  1. Taak- en rolopvatting veiligheidsregio’s in relatie tot evaluatie Wet veiligheidsregio's
  2. Kansen en bedreigingen van de informatie- en datagestuurde maatschappij
  3. Gezamenlijke aanpak bij ongekende crises
  4. Vrijwilligheid.

Voor meer informatie, zie https://www.veiligheidsberaad.nl/.

Voor de overige foto's van de bijeenkomst (alleen voor leden en na inloggen beschikbaar), zie https://bedrijvensocieteita37.nl/foto-s.

De foto's zijn gemaakt door André Weima.