Een veelbesproken stuk grond in Hoogeveen gaat over in nieuwe handen. Netbeheerders Rendo en TenneT en Rendo zijn eigenaar geworden van een lap grond op bedrijventerrein Riegmeer. Daar komt een elektriciteitsstation, op de plek waar nu een beschermde zomereik staat.

De verkoop van de grond door de gemeente Hoogeveen is een volgende stap in het creëren van meer ruimte op het volle elektriciteitsnet. Het nieuwe elektriciteitsstation is deel van de Drents Overijsselse Netversterking. Het project bestaat uit uitbreiding van bestaande hoogspanningsstations, nieuwbouw van vijf hoogspanningsstations en de aanleg van kabelverbindingen voor het aansluiten op het elektriciteitsnet.

Klik hier voor het volledige artikel.