Waterschap Drents Overijsselse Delta investeert 51,9 miljoen euro in de slibgistingsinstallatie bij de waterzuivering in Echten.

Het geld is bedoeld voor de herbouw en uitbreiding van de installatie, waarbij groen gas uit rioolslib wordt gehaald.

Het in Echten geproduceerde groene gas kan worden geleverd aan netwerkbedrijf Rendo, dat in 2030 alleen nog maar groen gas via het bestaande gasnet wil leveren.

"We verwachten per jaar groen gas te leveren voor het gemiddelde gebruik van zo'n 1.000 huishoudens. De koolstofmonoxide die bij de productie van dit gas vrijkomt, vangen we af. Daarnaast is warmte nodig voor de grote gistingtanks op de rioolwaterzuivering. Die warmte halen we uit het gezuiverde rioolwater. Hoe duurzaam en circulair wil je het hebben?"

Klik hier voor het volledige artikel.

Klik hier voor een filmpje hoe een slibgistingsinstallatie werkt.