Op maandag 20 maart 2023 heeft generaal-majoor Jan Swillens, directeur MIVD, bij de Bedrijvensociëteit A37 een inspirerende en actuele inleiding verzorgd.

Het thema was "Vechten tegen onzichtbare vijanden: De dreiging van oorlog en cybersecurity in de moderne tijd".
 
Het was een boeiende bijeenkomst, waarbij de aandacht voor en bewustwording van veiligheidsrisico's uitgebreid werd besproken. Voor veel aanwezigen een 'eye-opener'.
 
De MIVD
De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) is een Nederlandse dienst, die onder verantwoordelijkheid valt van het Ministerie van Defensie. De MIVD levert inlichtingen en veiligheidsinformatie ter ondersteuning van nationale besluitvorming en uitgezonden eenheden van de krijgsmacht. Ook draagt de MIVD actief bij aan de verhoging van de weerbaarheid van Nederland. 
Begrip, vertrouwen en draagvlak in de maatschappij zijn essentieel voor de MIVD.
 
De MIVD zorgt voor veiligheid én voor privacy.
In 2022 bestond de MIVD 20 jaar.
 
Klik hier voor meer informatie over de MIVD.

 

Foto: André Weima