Een maatschappelijke opgave

Op maandag 20 februari 2023 heeft minister Mark Harbers van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat bij de Bedrijvensociëteit A37 een inspirerend en actuele inleiding verzorgd met als thema “Duurzame mobiliteit in uitdagende tijden.”

Nederland staat voor de grootste ruimtelijke verbouwingsopgave ooit. In het regeerakkoord staat dat jaarlijks 100.000 woningen moeten worden gebouwd. Dit vraagt om een fundamenteel andere kijk op mobiliteit en om duurzame innovatieve oplossingen. Bijvoorbeeld op, in en langs de corridor A28-A37-E233. Zonder deze mobiliteitstransitie legt de mobiliteitsgroei een te grote claim op de ruimte en op de leefbaarheid.

Met nog een aantal weken tot de provinciale Statenverkiezingen op 15 maart liet de minister zijn visie schijnen op deze mobiliteitsopgave en ging hij in gesprek met de aanwezigen hoe we de transitie naar meer duurzame mobiliteit in de regio kunnen versnellen.

...

Samenwerking tussen stad en platteland
De grote opgaven waar Nederland voor staat kunnen niet alleen door de stad of door het platteland worden opgelost. Denk bijvoorbeeld aan de klimaatverandering, het woningtekort, de energietransitie en de gezondheidszorg. Daarnaast staat de brede welvaart zowel in de stad als op het platteland onder druk.

NOVEX
In het programma NOVEX (Nationale Omgevingsvisie Extra) werken alle overheden samen aan een plan voor de inrichting van Nederland. Daarvoor moet duidelijk zijn wat de ruimtevragers zijn, wat er ruimtelijk moet worden ingepast. Zowel nationaal als regionaal.
De nationale doelen en belangen zijn samengebracht in een startpakket. Dit startpakket vormt de basis voor het leggen van de ruimtelijke puzzel per provincie. De twaalf provincies gaan aan de slag om - met de waterschappen en gemeenten - de nationale opgaven en doelen ruimtelijk te vertalen, te combineren en in te passen in de provinciale plannen. Want pas regionaal wordt duidelijk waar de kansen liggen en waar het knelt.
Klik hier voor meer informatie over NOVEX Regio Zwolle.

De verdubbeling van de E233
De vergunning is door de Duitse verkeersminister Wissing in juni 2022 afgegeven. Een belangrijke stap voorwaarts voor de hele regio Drenthe-Emsland.
Zie ook het hierover verschenen artikel en het filmpje met meer informatie.

==

[Foto's: André Weima]

==

NB:
Op maandag 6 maart vindt van 13.30-18.00 uur een conferentie plaats met als thema 'Bereikbaarheid voor iedereen'. Locatie: Flint Theater te Amersfoort. Klik hier voor meer informatie over deze bijeenkomst.