Het Drenthe College en NHL Stenden Hogeschool willen samen verder in een onderwijscampus, die gebouwd moet worden op het voormalige terrein van zwembad Aquarena en Camping Emmen.

Volgens Marc Otto, van het college van bestuur van NHL Stenden, kan de samenwerking gunstig uitpakken voor de aantrekkingskracht richting studenten. De twee scholen werken via de Regiocampus al samen met de Rijksuniversiteit Groningen. Het is de bedoeling om ook universitaire topopleidingen naar de regio Emmen te krijgen. Met deze ontwikkeling zou daar een flinke stap in genomen kunnen worden. "Het moet echt een campus van betekenis worden."

Campus Emmen moet gaan aansluiten bij de kracht van de regio: een sterke maakindustrie en groene chemie. Het moet een bruisende omgeving worden, waar professionals, studenten, startups, bestaande bedrijven, overheid en instellingen kennis maken, kennis toepassen en innoveren. 

Begin november 2021 worden er informatiebijeenkomsten voor omwonenden gehouden. Vervolgens loopt het haalbaarheidsonderzoek tot en met januari 2022. Begin 2022 moet duidelijk worden of groen licht mogelijk is. De oplevering wordt om en nabij 2025 verwacht. 

Voor meer informatie, zie dit artikel en het volgende artikel.

[Foto: Guido Hansman]